Shimokawa Yoshi

 
 
Yoshi Shimokawa          
             
             
Fecha de Nacimiento:       09 de marzo de 1993    
             
Lugar de Nacimiento   Talara      
             
             
2011     Atlético Torino    
2012     Atlético Torino    
2013     Sporting Pizarro    
2013     Unión Deportivo Chulucanas  
2014     Sporting Pizarro    
2014     Sporting Cristal Tumbes    
2015     Sporting Pizarro    
2016     Sporting Pizarro    
2017     Sporting Pizarro    
2018     Atlético Torino    
2019     Juventud Cautivo    
2020     PANDEMIA COVID 19    
2021     Unión Deportivo Parachique